Akcija!

SAMSUNG ORAS-VANDUO 6.0/6.5KW (SU 260 L TŪRINIU ŠILDYTUVU)

ESTO 3 – be pabrangimo, mokant laiku, 3 lygiomis dalimis, per 3 mėn.!

5717,87  PVM

-33%

Kompaktiška konstrukcija.
Sklandus aptarnavimas.
Intuityvus valdymas.
Tylus veikimas.
Išmanus jungiamumas.
Wi-Fi valdy­mas (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das).

Nemokamas pristatymas nuo 200€

Garantuotas saugus apmokėjimas

Paysera apmokėjimas

Kompaktiška konstrukcija. Sprendimas sukurtas pagal kompaktišką talpykloje integruotą vandens ruošimo įrenginį, kuriame yra 200 l arba 260 l talpos buitinė karšto vandens talpykla.

Sklandus aptarnavimas. Dėl patogioje vietoje esančio valdymo langelio ir intuityvių aptarnavimo galimybių, naudojant, ,Micro SD” kortelę arba, ,Samsung S-Checker” mobiliąją programą, trikdžių diagnostiką ir paleidimo procedūrą galima lengvai atlikti iš įrenginio priekio.

Intuityvus valdymas. ,, Samsung” jutiklinis valdiklis palaiko kelias kalbas ir turi ryškų spalvotą ekraną, kuriuo galima reguliuoti temperatūros nuostatas, stebėti energijos suvartojimą, nustatyti vasaros laiką ir patogiai matyti klaidas.

Tylus veikimas. Siekiant patenkinti vis griežtesnius garso lygio reikalavimus,, ,Samsung ClimateHub” leidžia sumažinti triukšmo lygį naudojant 4 pakopų tyliojo veikimo režimą.

Išmanus jungiamumas. Jutiklinis valdiklis leidžia naudotojams valdyti skirtingas temperatūros nuostatas atskirose zonose, todėl galima efektyviai naudoti aukštos temperatūros radiatorius ir žemos temperatūros grindų šildymą.

Wi-Fi valdy­mas (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Nauja­sis pasi­ren­ka­mas „Wi-Fi“ komp­lek­tas leidžia naudo­to­jams išma­niuoju tele­fonu valdyti iki 16 prijun­giamų patal­poje esan­čių įren­gi­nių naudo­jant,, Samsung Smar­tThings” prog­ra­mėlę. Prog­ra­mėlė patik­rina patalpų tempe­ra­tūrą, lauko tempe­ra­tūrą ir oro koky­bės lygį, tada reko­men­duoja opti­malų darbo režimą. Geogra­fi­nių zonų stebė­jimo funk­cija leidžia auto­ma­tiš­kai nusta­tyti kamba­rio tempe­ra­tūrą norimu lygiu, kai naudo­to­jas priar­tėja prie pastato iš anksto numa­tytu 100 m – 150 km atstumu.

Vidinio bloko modelis AE260RNWSEG/EU
Išorinio bloko modelis AE060RXEDEG/EU
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos °C -25~35
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos °C 10~46
Rekomenduojamos temperatūrų ribos karštam vandeniui ruošti °C -25~43
Elektros maitinimas Φ/V/Hz 1 / 220-240 / 50
Nominali šildymo galia kW 6
Nominali šaldymo galia kW 6.5
Šildymo galia esant A35°C / W+18°C kW 6
Šaldymo galia esant A35°C / W+18°C kW 6.5
Šildymo galia esant A2°C / W+35°C kW 5.2
Šildymo galia esant A7°C / W+55°C kW 5.2
Šildymo galia esant A-7°C / W+35°C kW 5.5
Šildymo galia esant -15°C kW 5
Šildymo galia esant A-20°C / W+35°C kW 4.35
Šildymo elektros sąnaudos esant A35°C / W+18°C kW 1.22
Šaldymo elektros sąnaudos esant A35°C / W+18°C kW 1.47
Šildymo elektros sąnaudos esant A-7°C / W+35°C kW 2